EN | MK

Административно - техничка служба

Административно - техничка служба

Јасмина Бебекоска - администрација
Драгана Бебекоска – гардеробер
Кирил Бебекоски – ИТ оперативец
Ристе Костојчиноски – ИТ оперативец