EN | MK

Раководители на групи

Раководители на групи

  1. Тошо Чочороски – уметнички раководител на КУД „Дримкол“
  2. Кирил Бебекоски – раководител на фолклорен ансамбал – прв состав
  3. Наташа Кукоска – раководител на детски фолклорен ансамбал  
  4. Витомир Костојчиноски – асистент на раководител на детски фолклорен ансамбал
  5. Душко Кукоски – раководител на патувачки театар „Поклонисе и падни“
  6. Елизабета Шекуткоска – раководител на пејачка група „Каданка“
  7. Славе Кукоски – раководител на оркестар